Psychosomatika

Naše fyzické problémy se neprojevují jen tak pro nic za nic. Velmi často za nimi stojí potíže psychického rázu, nejčastěji stres, který si sami mnohdy ani neuvědomujeme. Může jít o nespokojenost ve vztazích, práci atd. Hromadění negativních emocí (strach, úzkost, vztek…) pak zatěžuje naše tělo a následně ovlivňuje nejčastěji svalové napětí. Máme typické svalové skupiny, které velmi často reagují na stres stažením (zvýšeným napětím). Tyto svaly pak bolí, způsobují blokády kloubů, mění naše pohybové stereotypy. Naše obtíže se pak nejčastěji projevují jako bolesti hlavy, páteře, čelistí, kostrče. Velmi časté jsou také poruchy trávicího traktu a to ve smyslu pálení žáhy (gastroezofageálního refluxu), nespecifických bolestí břicha, poruchy vyměšování (průjmy, zácpy, plynatost).

Psychosomatické potíže ale mohou mít i daleko bizardnější projevy napodobující např. neurologické poruchy (brnění různých částí těla, poruchy hybnosti) či infarkty. Pacienti jsou pak obvykle podrobováni velkému množství nepříjemných vyšetření (CT, MRI, gastroskopie). Výsledky těchto testů bývají obvykle negativní. Pacient je pak označován za hypochondra, popřípadě si od lékaře odnáší množství léků, které neřeší příčinu, ale jen symptomy jeho obtíží. Pacient je frustrován, často se přidají poruchy spánku, které vedou k vyčerpání. Z potíží se stává bludný kruh.

Jak Vám můžu pomoci?

Projdu s Vámi jednotlivé fyzické obtíže (symptomy), pokusíme se je dát do souvislostí. Mnohdy už jen toto klientovi velmi pomůže a ukáže mu, že jeho potíže mají reálný základ, i přesto, že všechna vyšetření byla negativní.

 Budeme pracovat na optimalizaci svalového napětí, které obvykle způsobují výše zmiňované poruchy. Ukážeme si speciální cvičení na uvolňování emocí, tak aby se ve Vás tolik nehromadily a nezatěžovaly Vaše tělo.

Velmi často je vhodné léčbu doplnit také psychoterapií. Může jít o dlouhodobý proces. Důležité upozornění, má terapie rozhodně nemá nahrazovat psychoterapii!