Sportovní fyzioterapie

Fyzioterapie a sport mají mnoho společného.  Sama se věnuji velkému množství sportů. Budu Vám rozumět jak z pozice sportovce, tak zdravotníka. Tato kombinace v léčbě sportovců mnohdy chybí. Věřím , že společně dosáhneme Vašich cílů.

U sportovců se nejčastěji setkávám s funkčními poruchami (zvýšené svalové napětí, blokády kloubů, triggerpointy), které ale bohužel časem mohou přecházet v poruchy strukturální (trvalého charakteru) a mohou vést k poškození kloubů, svalů, vazů. Tyto stavy pak mohou již vyžadovat operaci či dlouhodobější pozastavení sportovní činnosti.

Mým cílem je u sportovců minimalizovat vznik funkčních poruch, případně je účelně odstraňovat, tak abychom zabránili vzniku strukturálního poškození (artroza kloubů, natržení svalů, šlach, zánětlivých stavů).

Důležitá je prevence. Pokud sportujete rozhodně není na škodu, zajít občas na fyzioterapii a nechat se takzvaně ,, srovnat,,. Tělo si na nějakou dobu zapamatuje správné nastavení a zapojení. Tento stav si můžete prodlužovat sami, např. pomocí tejpování a cvičení, která Vás naučím.

Neméně důležité je správné provádění dané sportovní činnosti (např. tenisového úderu, golfového švihu, běžeckého kroku). Pokud jsou Vaše obtíže vyvolány právě nesprávným pohybovým stereotypem, můžete využít naši analýzu pohybu.